Sloupcové seznamy

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů >

Sloupcové seznamy

viz také

Sloupcové seznamy představují velmi rychlý a snadný nástroj pro rozmanité tisky.

Podobně jako u ostatních sestav lze mít uloženo více předloh seznamů. Volbou Načíst seznam ze souboru zavedeme do paměti předlohu, kterou můžeme ihned vytisknout či nejprve ještě upravit.

Vytvořenou předlohu seznamu lze uložit do souboru po volbě Uložit seznam do souboru.

Prvky sloupcového seznamu

záhlaví strany

záhlaví sloupců

sloupce s údaji

pata strany

Libovolný z prvků lze vyřadit (resp. nezařadit). Záhlaví a pata strany mohou obsahovat až 10 řádek.

U záhlaví a paty strany, záhlaví sloupců lze volit, zda se budou tisknout na každé straně či nikoli.

Záznamy, které budou vystupovat v seznamu lze dělit do skupin, každá skupina pak začíná na nové straně. Typickým příkladem dělení do skupin mohou být seznamy tříd.

Volba Rozdělení do skupin není přístupná při tisku seznamů vybraných vět a tisku seznamů tříd (zde je soubor již do skupin rozdělen - dle položky TRIDA).

Záznamy pro výstup

Tiskneme-li seznam pro aktuální soubor či jednu třídu, lze některé věty vyřadit ze seznamu po volbě Na seznamu nebudou ....

K seznamům žáků jedné třídy či seznamům aktuálního souboru lze připojit externí žáky - tím myslíme žáky z jiných tříd (na zájezd třídy jsou přibráni žáci z jiných tříd) či žáky, kteří nejsou v aktuálním souboru (nevyhovují vytřiďovacímu klíči).

K libovolnému seznamu žáků či zaměstnanců lze připojit ručně záznamy - např. na výlet bereme vlastní dítě.

K seznamu žáků lze připojit pedagogický dozor. Lze vybrat zaměstnance školy, rovněž lze ručně připojit externí osoby (rodiče, zdravotníka atd.). Můžeme volit, zda pro dozor budou tištěny všechny položky, které byly vybrány pro soubor žáků, či pouze příjmení a jméno. Dále můžeme zapsat záhlaví dozoru a žáků - záhlaví mohou být prázdná.

Směrování výstupu

Parametrech tisku můžeme přesměrovat tisk do souboru, nastavit tiskárnu, levý a horní okraj.

 

Tlačítko - “vyčištění předlohy”, zrušení sloupců, záhlaví atd. Použijeme tehdy, chceme-li začít tvořit nový seznam bez uložení již vytvořené předlohy.

Viz také:

sestavy (reports)

psaní seznamů - záhlaví a pata stránky

psaní seznamů - záhlaví sloupců

psaní seznamů - výběr položek

psaní seznamů - rozdělení do skupin