Psaní seznamů - rozdělení do skupin

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Sloupcové seznamy >

Psaní seznamů - rozdělení do skupin

viz také

Skupinou rozumíme posloupnost vět, které se v něčem shodují. Pro rozdělení do skupin je zpravidla třeba tabulku seřadit, a to většinou dle výrazu, který definuje skupiny, či výrazu bohatšího. Např. skupiny budeme definovat dle položky POHLAVI, tabulku však seřadíme dle výrazu POHLAVI+PRIJMENI.

Jestliže je již tabulka seřazena z nabídky Prostředí, lze volit původní řazení. Jinak je třeba zadat výraz pro řazení.

Při tisku sestavy dochází k ukončení skupiny na záznamu, kde se hodnota výrazu pro rozdělení liší od hodnoty na záznamu následujícím.

Výraz pro rozdělení do skupin musí být znakový, je-li třeba ve výjimečných případech dělit na skupiny dle jiného výrazu, použijeme funkce pro konverzi - STR(), DTOC().

Tiskneme-li v seznamu pořadové číslo věty, lze volit jeho anulování na konci každé skupiny. Ve skupinách lze provádět kalkulace a umístit je do záhlaví či paty strany viz. psaní seznamů - záhlaví a pata stránky

 

Viz také:

sloupcové seznamy

psaní seznamů - záhlaví a pata stránky