Psaní seznamů - záhlaví a pata stránky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Sloupcové seznamy >

Psaní seznamů - záhlaví a pata stránky

viz také

Počet řádků záhlaví či paty strany nastavíme v rozmezí 0 až 10. Máme-li záznamy rozděleny do skupin (např. seznamy více tříd), můžeme tisknout záhlaví či patu pouze na té straně, kde začíná resp. končí skupina. Toto nastavení se samozřejmě projeví pouze tehdy, přesahuje-li skupina na více stran.

Záhlaví a patu můžeme od dalšího textu oddělit čarou. Nemáme-li zatrženo texty stejné na všech stranách, budeme před tiskem každého záhlaví či paty vyzváni k její editaci.

Editace záhlaví, paty

Při editaci můžeme s výhodou použít číselníky. Číselník vyvoláme stiskem Ctrl+M, editovat jej můžeme stiskem Ctrl+O. Každá položka číselníku má dvě části: identifikátor-zkratku a text. Číselník je řazen abecedně dle identifikátoru - vhodnou volbou zápisu identifikátorů lze dosáhnout snadnou orientaci v číselníku.

Stiskem Ctrl+N lze vložit do záhlaví či paty nový řádek, stiskem Ctrl+T lze řádek naopak vypustit. Při editaci lze dále využít nabídku Edit s funkcemi kopírovat, vlepit.

Kalkulace

Do záhlaví i paty lze vkládat kromě pevných textů i libovolné výrazy a též jednoduché kalkulace. Výraz je třeba uzavřít do symbolů << >>.

Kalkulace lze použít podobné jako v sestavách-reports:

CNT()                        počet vět

SUM(výraz)                        součet výrazu na větách

AVG(výraz)                        arit.průměr výrazu na větách

MIN(výraz), MAX(výraz)        minimální či maximální hodnota výrazu na větách.

 

Kalkulace mají proti reportům však dvě odlišnosti:

nelze volit anulování (výpočet je ukončen a hodnota anulována vždy na konci skupiny). Nelze tedy generovat např. částečné součty na stranách.

kalkulace lze provádět i v záhlaví skupiny.

V záhlaví je vždy vypsána kalkulace za skupinu, která tímto záhlavím začíná. V patě je vždy vypsána kalkulace za skupinu, která touto patou končí. Není-li soubor rozdělen na skupiny, myslí se skupinou celá množina vypisovaných vět.

 

Poznámka:

vložení čísla strany do záhlaví či paty Strana: <<_PAGENO>>

vložení data datum <<cdatum(date())>>

Viz také:

sloupcové seznamy

systémová nabídka EDIT

sestavy (reports)