Systémová nabídka EDIT

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Systémová nabídka EDIT

Systémová nabídka Edit obsahuje příkazy pro práci s textem: blokové funkce, funkce vyhledávání.

Pro práci s bloky lze místo nabídky Edit použít též horkých kláves:

Shift+šipky - označení bloku (alternativně tahem myši se stisknutým levým tlačítkem)

Ctrl+X - vystřihnutí bloku do paměti (vyříznout)

Ctrl+C - zkopírování  označeného bloku do paměti (kopírovat)

Ctrl+V - přesun bloku z paměti na místo kurzoru (vlepit)

Delete - vymazání označeného bloku

Ctrl+A - označení celého textu jako bloku (označit vše)

Ctrl+Z - vrací odzadu provedené změny k původnímu (krok zpět)

Ctrl+R - po provedení operace krok zpět lze provést krok vpřed

 

Práci s bloky lze využít např.:

při editaci položek v obrazovkách (kartách), v okně procházet

při tvorbě znakových, numerických či logických výrazů.

při tvorbě výstupních sestav (reports) a etiket - lze kopírovat i skupiny objektů (dokonce z jedné sestavy do druhé - v jedné uložíme objekty do paměti, přejdeme do druhé sestavy a zde objekty vložíme

při editaci memo položek - POZNAMKA.

kopírování příkladů na využití funkcí z nápovědy.