Příkaz FoxPro

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Systémová nabídka NÁSTROJ >

Příkaz FoxPro

viz také

Z programu lze spustit libovolný blok příkazů jazyka FoxPro. Uživatelům, kteří nejsou programátoři či neznají jazyk FoxPro, doporučujeme nejvýše provedení příkazu nahrazení (příkaz REPLACE ALL).

Pozor, v programu je otevřeno několik tabulek, příkazy pro nahrazení budou provedeny v aktuální tabulce (pokud nebude příkazem SELECT změněna).

Neodborným využitím této části programu lze jediným příkazem zničit všechna data, návrat k původním lze provést jedině dearchivací. Proto doporučujeme před provedením akce archivovat všechna data.

Viz také:

definice operací
modifikace souboru SETUP
stručný popis jazyka FoxPro