Práce s textovým souborem

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Systémová nabídka NÁSTROJ >

Práce s textovým souborem

viz také

V systému BAKALÁŘI můžeme většinu výstupů realizovat do textových souborů. Tyto můžeme zpracovat vně systému nebo zde.

Máme-li v Parametrech systému Bakaláři nastavenu cestu k externímu editoru, lze jej vyvolat a dokument ihned vytisknout.

Viz také:

systémová nabídka nástroj

parametry systému BAKALÁŘI

systémová nabídka EDIT