Definice operací

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Přizpůsobení programu >

Definice operací

viz také

Operacemi rozumíme hromadné nahrazení určité položky hodnotou, která je většinou určena na základě hodnot jiných položek.

U operace definujeme:

a)název operace, sloužící k identifikaci operace při jejím vyvolání

b)položku, která bude při operaci nahrazena

c)výraz, kterým bude položka z b) nahrazena

d)podmínku (filtr) určující podmnožinu vět tabulky, na které bude nahrazení provedeno

e)popis operace - slouží pro bližší informace o operaci - nestačí-li název položky.

Viz také:

nabídka změny dat

provedení operace

příkaz FoxPro

vlastní funkce