Obory - přiřazení obrázku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Přizpůsobení programu > Práce s číselníky >

Obory - přiřazení obrázku

Každému oboru lze přiřadit obrázek, který si připravíme v nějakém grafickém editoru. Obrázky lze pak tisknout v zasedacích pořádcích, ale i ve standardních sestavách - reports (vložíme objekt Ole - do pole Soubor zapíšeme _ZAMEREN.PICTURE).