Práce s číselníky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Přizpůsobení programu >

Práce s číselníky

viz také

Lokální nabídky - číselníky lze vytvářet pro položky typu znakového či numerického.

Alternativou k číselníkům je automatické dokončování polí při zápisu.
 

Výběr hodnoty z číselníku

tlačítkem vpravo od položky, k dispozici pouze u některých položek – například

standardním způsobem – pravé tlačítko myši nebo Ctrl+M na editovatelném políčku položky

Po vyvolání číselníku lze tento rozšiřovat stiskem Ctrl+N, není nutno vstupovat do části Definice číselníků.

anulování hodnoty položky vybírané z číselníku – Del.

Úprava číselníků

Obecně jsou číselníky modifikovatelné (např. pro položku kód zdravotní pojišťovny, bydliště, lékař). Úpravu číselníku pro položku, v jejímž poli je umístěn kurzor, vyvoláme stiskem Ctrl+O. Alternativně Data Definice číselníků.

Číselníky pro položky, které jsou zahrnuty do elektronického sběru, jsou uživatelsky nemodifikovatelné (pevné). Jsou do programu přebírány z nadřízených orgánů (státní občanství, kvalifikátor státního občanství, základní územní jednotka, kód zahájení a ukončení,...).

dialog definice číselníků

Dialog definice číselníků

Editace číselníku

V dialogu lze měnit hodnoty číselníku, přidávat a rušit záznamy. Je-li zaškrtnuto tlačítko Aktualizovat tabulku při změně číselníku, dojde při změně hodnoty položky číselníku automaticky k aktualizaci této hodnoty v příslušné položce hlavní tabulky (doporučeno).

Vymazání položek číselníku

Všechny položky číselníku jsou odstraněny. Vytvořit nové položky lze buďto v Editaci číselníku nebo volbou Doplnění číselníku z tabulky.

Doplnění číselníku z tabulky

Číselník je doplněn o všechny hodnoty příslušné položky v tabulce, které se zatím v číselníku nevyskytují.

Aktualizace tabulky dle číselníku

V každém záznamu je kontrolováno, zda se hodnota příslušné položky nachází v číselníku. Není-li v něm nalezena, je položka v tomto záznamu vymazána (nahrazena prázdným řetězcem resp. nulou).

Číselníky dle typů

Jednoduchý číselník

Obsahuje sadu hodnot, které pouze usnadňují vyplnění položky .Příklad pro položku BYDLISTE - číselník obsahuje hodnoty Pardubice, Chrudim, Havlíčkův Brod, ...

Číselník - tabulka v relaci

Číselník je samostatná tabulka, která může mít více sloupců. Příkladem může být číselník dorostového lékaře - tabulka lékařů obsahuje položky ZKRATKA, PRIJMENI, ADRESA, PSC atd. Na základě hodnoty položky, na níž je číselník vázán, je při práci s “otcovskou“ tabulkou rovněž vždy aktuální správný záznam v “dceřinné” tabulce - číselníku.
Číselníky tohoto typu se definují v nabídce Správce, Modifikace souboru SETUP.

Viz také:

definice funkčních kláves

modifikace souboru SETUP
automatické dokončování polí při zápisu - Evidence žáků

automatické dokončování polí - definice parametrů aplikace v modulu Bakalář