Definice funkčních kláves

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Systémová nabídka NÁSTROJ >

Definice funkčních kláves

viz také

Funkčním klávesám F2F9 lze přiřadit často používané řetězce znaků. Je-li pak kurzor umístěn v jistém editačním poli, lze stiskem příslušné funkční klávesy umístit text do pole. Funkční klávesy jsou definovány globálně. To znamená, že je lze použít kdekoli, nejsou vázány na žádnou tabulku či položku.

Vhodné použití např. zápis nových záznamů do tabulky.

Viz také:

definice číselníků

systémová nabídka nástroj

systémová nabídka EDIT