Přizpůsobení programu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Přizpůsobení programu

Jednou z nejdůležitějších charakteristik systému Bakaláři je jeho otevřenost a možnost přizpůsobení na konkrétní podmínky a požadavky školy.

Přehled nejdůležitějších prostředků pro přizpůsobení programu

uvádíme z hlediska modulu Evidence, obdobně lze však i u ostatních evidenčních modulů - knihovna, inventarizace)

Nastavení parametrů programu

Řadu parametrů lze nastavit v Parametrech systému Bakaláři.

Další parametry lze nastavit v PUBLIC.INI.

Modifikovatelné sestavy

Lze je tedy upravit na základě subjektivních požadavků a estetických hledisek (sloupcové seznamy, sestavy - reports, vysvědčení, ...). Škálu sestav lze rozšířit, definovat vlastní sestavy. Většinu sestav lze směrovat do textových souborů, což dává další možnost - zpracovat výsledek v textových editorech.

Sloupcové seznamy. Je vhodné připravit několik typických sloupcových sestav (seznam na výlet, brigádu,..), aby učitelé při požadavku tisku pouze vybrali kostru seznamu z nabídky.

Sestavy - reports. Pro tvorbu těchto sestav doporučujeme videoučebnici . Při tvorbě nové sestavy zpravidla vyjdeme z již hotové (kopie sestavy), kterou upravíme pro vlastní potřeby. Tvorbu těchto sestav lze konzultovat s autory systému, případně požádat o vytvoření. Lze říci, že tyto sestavy poskytují prostředky pro vytvoření takřka libovolného výstupu, který můžeme kdy potřebovat.

Vysvědčení. Rovněž lze doporučit videoučebnici . Aktuální vysvědčení jsou k dispozici na stránkách www.bakalari.cz. Nenalezneme-li požadované vysvědčení, obrátíme se na autory systému.

Do tabulky žáků či zaměstnanců lze přidat další sloupce - evidované údaje.

Přidání některých údajů lze volit již během instalace systému (evidenční číslo žáka, číslo školní družiny, domov mládeže, ...). Jinak viz změna struktury souboru v nabídce Správce. Další rozšíření s tím související - viz další body.

Karta žáka (obecná obrazovka).

Zařazení údajů na záložku Další, vyřazení nepoužívaných položek ze záložek (Osobní údaje, Rodiče, Poznámky) - snadná cesta, kterou nalezneme v Parametrech systému BAKALÁŘI, záložka Evidence.

Úprava záložky Osobní údaje, Další. Složitější procedura - viz Tvorba obrazovek (nabídka Správce).

Úprava mřížky vpravo na kartě (např. zařazení položky evidenční číslo žáka). Viz modifikace INI souborů - soubor ZACI.INI (nabídka Správce) - sekce [Grid].

Definice pohledů

Nabídka Data, Změny - zobrazení osobních údajů. Kromě jiného může být alternativou k úpravě záložky další v kartě žáka (zavedeme-li do tabulky žáků více nových položek - např. pro platbu školného za jednotlivé měsíce platba_09, platba_10, ...., platba_06).

Definice často používaných filtrů a indexů

Tyto jsou pak přístupné pod ikonou a v panelu nástrojů. Viz modifikace souboru SETUP v nabídce Správce.

Doplnění položek do hlavní nabídky - rozšíření o vlastní programy

Toto je již určeno spíše pro programátory, případně pro tvorbu na zakázku. Viz Modifikace souboru SETUP (Setup, CleanUp, Menu_Bar), případně též Nástroj, Editace DBF souboru, Programy.DBF.

Číselníky

pro snadnou a rychlou editaci položek

Jednoduché číselníky lze definovat v nabídce Data, Definice číselníků nebo přímo při editaci údaje stiskem horké klávesy Ctrl+O.

Vícesloupcové číselníky (podobné jako pro PSČ, zdravotní pojišťovnu, obor studia) - viz Modifikace souboru SETUP (nabídka Správce).

Další parametry pro konkrétní tabulku (žáci, zaměstnanci)

Například standardní (přednastavené) řazení - index, default hodnoty pro položky při zápisu nových žáků,  - viz. Modifikace INI souborů (ZACI.INI) (nabídka Správce).