pro soubor ALIAS.INI

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Přizpůsobení programu >

pro soubor ALIAS.INI

viz také

V nastavení ALIAS.INI definujeme řadu parametrů pro práci s tabulkou ALIAS (např. ZACI, UCITELE,..).

Sekce Default

FieldLocate. Název položky, dle které bylo naposled vyhledávání

Index. Přednastavená složka indexu, kterou lze pak změnit v ovládacím panelu tlačítkem - pro soubor žáků možné hodnoty PRIJMENI, TRIDA_PRIJ (třída+příjmení), TRIDA_C_V (třída+číslo výkazu).

FilterIndex-AutoSort, SloupSeznamy-AutoSort.  Parametry pro řazení v dialogu filtru, indexu, sloupcové seznamy.

Select-ColumnWidth, Select-CaseSens, Select-SubString, Select-AutoSort, Select-AutoRun, Select-Field1, Select-Field2. Parametry pro dialog výběru více objektů či vyhledávání.

ToolTipText, Select-Field0. Parametry pro dialog výběru více objektů (s rozsvěcováním).ToolTipText - hodnota výrazu se zobrazuje při nastavení myši na záznam, Select-Field0 - hodnota výrazu se zobrazuje přímo v dialogu.

MaximizeWindow. Při vstupu do karty (obecné obrazovky) maximalizovat okno (hodnota T nebo F).

ReportFields. Seznam položek pro okno procházet v dialogu sestav

Sekce DefaultValues

Přednastavené hodnoty pro vybrané položky pro zápis nových záznamů

Příklad:

BYDLISTE=Chrudim
BYDL_OKRES=3603
OKRES_NAR=Chrudim
PSC=289 03

Sekce FieldDefinitions

ON - Seznam položek, které budou zařazeny do záložky další (v kartě žáka, učitele) - položky lze zařadit v Parametrech systému BAKALÁŘI, případně v Tvorbě obrazovek.

Příklad:

ON=PLATBA09,PLATBA10, ..

OFF - Seznam položek, které nebudou evidovány (v kartě žáka, učitele) - položky lze vyřadit v Parametrech systému BAKALÁŘI, případně v Tvorbě obrazovek.

HISTORY - Pouze v modulu Evidence, seznam položek, u nichž bude sledována historie.

AUTOCOMP - Seznam položek pro automatické dokončování při zápisu.

Sekce FieldCaptions

Titulky pro standardní položky POZNAMKA, POZNAMKA1, POZNAMKA2 - titulky se zobrazují mimo jiné v kartě žáka a učitele, záložka poznámky
Příklad:

POZNAMKA=osobní záležitosti
POZNAMKA1=studijní záležitosti
POZNAMKA2=jiné

Titulky pro uživatelsky definované položky (Správce, Změna struktury).
Příklad:

SKRINKA=číslo skříňky v šatně

Sekce Grid

Definice sloupců pro mřížku v pravé části karty (žáka, učitele,..). Pro každý sloupec se definuje: položka (výraz), šířka sloupce, titulek sloupce.

Příklady:
COLUMN1=trida,5,"třída"
COLUMN2=trim(prijmeni)+" "+trim(jmeno),20,"žák"
COLUMN3=EV_CISLO,5,”ev. č.”

Sekce Frames

Označení titulku vlastní záložky další v kartě.

Příklad:

další-Caption=Odměny

Viz také:

Modifikace souboru SETUP

Parametry systému BAKALÁŘI

Soubor BAKALARI.INI

základní definice PUBLIC.INI

Vlastní funkce

Definice parametrů aplikace