Import z DBF, XLS, CSV, XML souboru

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Import z DBF, XLS, CSV, XML souboru

viz také

Import souboru představuje připojení záznamů z jedné tabulky (importované) k druhé tabulce (budeme ji nazývat aktuální).

K aktuální tabulce je připojen stejný počet záznamů jako obsahuje tabulka importovaná.

Při importu dochází k přenesení hodnot pouze určených položek. Je-li pro položku P aktuální tabulky definován výraz vytvořený z položek importované tabulky, bude položka P nahrazena v každém připojeném záznamu aktuální tabulky hodnotou tohoto výrazu na příslušném záznamu z importované tabulky. Položky, pro které výraz není definován, zůstanou po připojení prázdné.

Import použijeme zejména v případech:

Přechod na systém BAKALÁŘI z jiného systému (import dat žáků a zaměstnanců, import knih, inventárních prostředků). Raději ale doporučujeme převod dat z jiných systémů do Bakalářů.

Přenesení dat z jedné tabulky do druhé (nastavení filtru, export do DBF, nakonec import z DBF).

V dialogu importu můžeme kdykoli zobrazit strukturu aktuální i importované tabulky, rovněž tak obsah obou tabulek. Strukturu obou tabulek si můžeme uložit do XLS souboru, případně do schránky (Clipboardu).

Před připojením doporučujeme použít Preview importu, ve kterém bude zobrazen určený počet záznamů, jak budou vypadat po připojení. Zkontrolujeme, zda se hodnoty položek převádějí tak, jak chceme.

Obsahuje-li importovaná tabulka navíc položky, které bychom chtěli zařadit do aktuální tabulky, můžeme volit Rozšíření struktury aktuálního souboru.

Stiskem Enter na položce aktuální tabulky vyvoláme dialog tvorby výrazu. Zde definujeme výraz, kterým bude nahrazena příslušná položka. Většinou se bude jednat o položku s jiným názvem (např. BYDLISTE bude nahrazeno položkou ADRESA z importované tabulky), výraz však může být i složitější, lze v něm využít všechny funkce systému FoxPro a Bakaláři (např. BYDLISTE bude nahrazeno výrazem TRIM(MISTO)+","+TRIM(ULICE)).

Viz také:

změna struktury souboru

export do DBF souboru