Export do DBF, XML, CSV souboru

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Export do DBF, XML, CSV souboru

viz také

Slouží pro vytvoření souboru pro jiné účely - zpracování v textových souborech atd.

Exportovány jsou pouze záznamy aktuální tabulky.

Dále viz exporty a importy dat.

Viz také:

Import z DBF souboru

Pohledy - práce s daty

Sloupcové seznamy
Sestavy (reports)