Exporty a importy dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakaláři a další programové produkty >

Exporty a importy dat

Potřebujeme-li s daty žáků, zaměstnanců či jinými daty pracovat v jiném software, nabízí se řada možností, jak data získat. V Parametrech systému BAKALÁŘI je třeba mít nastavenu cestu k textovému a tabulkovému procesoru.

Nejsnazší cestou je nabídka Data, Export do DBF, XML, CSV souboru, kterou využijeme pro jednorázový export několika sloupců dat (položek), jež jsou ve struktuře tabulky. Před exportem zpravidla nastavíme filtru.

Obecnější způsoby získání dat jsou pak:

Pohledy

Editační okno Procházet

Pohled do matriky žáka (specifické údaje)

v nabídce Data, Zobrazení dat

Sloupcové seznamy preferujeme pro výstup do XLS.

Sestavy (reports)

Potřebujeme-li výsledný dokument editovat, doporučujeme spíše RTF formát, přes schránku pak případně přeneseme do Excelu.

Dotazy - SQL


Hromadná korespondence


Speciální exporty dat

Elektronický sběr dat ze školních matrik

Generování výstupu pro VZP

Generování XML pro ČSSZ

Export CSV pro testování žáků ZŠ NIQES

Export XLS přihlašování žáků v IS CERTIS

Export a import XML (přijímací zkoušky SCIO)

Export dat z přijímacích zkoušek pro statistickou úlohu U41-01 uchazeč VOŠ

Importy dat

Import z DBF, XLS, CSV souboru

Přenos dat maturitních zkoušek IS CERTIS-Bakaláři

Export a import XML (SCIO)