Přenos dat maturitních zkoušek IS Certis-Bakaláři

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Přenos dat maturitních zkoušek IS Certis-Bakaláři

Pro import dat žáků do IS Certis využijeme Generování XLS pro přihlašování žáků do IS CERTIS. Alternativně lze řešit  standardními prostředky programu Bakaláři - připravíme sloupcovou sestavu s požadovanými údaji, výstup směrujeme do XLS nebo využijeme Data, zobrazení osobních dat, v pohledu.
Přes schránku pak přeneseme data z XLS do IS Certis - Přihlášení nových žáků (hromadný import více žáků.

Přenos dat ve směru IS Certis >> Bakaláři. Tlačítko pro import se nachází v dialogu zápisu klasifikace.

V programu Bakaláři není třeba mít provedenu aktualizaci předmětů pro maturitní zkoušku, provedená aktualizace ale není na závadu.

Nejprve je třeba v informačním systému IS Certis generovat XML soubor s výsledky maturitních zkoušek.

Tento soubor pak vyhledáme a načteme v úvodním dialogu procedury přenosu dat.

Následně je generována tabulka předmětů, které byly nalezeny v XML souboru. Každému předmětu je pak třeba přiřadit odpovídající předmět v systému Bakaláři.

V proceduře importu jsou z XML souboru doplněna tato data

zkoušky společné části včetně známky

jednotlivé části zkoušek společné části včetně procentuální úspěšnosti, u didaktického testu a písemné práce včetně data konání

zkoušky profilové části včetně známky

jednotlivé části zkoušek profilové části (bez známky)

datum konání ústních zkoušek společné a profilové části (je nutno následně zkontrolovat a případně upravit)

celkové hodnocení prospěchu a průměr známek

číslo protokolu společné části a číslo protokolu profilové části

uznané maturitní zkoušky (záložka Matrika, Specifické údaje, klasifikace-vysvědčení)

V proceduře importu nejsou z XML souboru doplněna tato data

známky jednotlivých částí zkoušek profilové části (Cermat tato data nemá k dispozici)

datum vydání maturitního vysvědčení

evidenční číslo tiskopisu maturitního vysvědčení - jedná se o číslo předtištěné na formuláři SEVT 499987, zapisuje se v záložce Matrika.