Záznamy o závěrečných zkouškách

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Záznamy o závěrečných zkouškách

viz také

Záznam o náhradní, opravné či opakované závěrečné zkoušce (maturitě, absolutoriu) doporučujeme zaznamenat takto:

jednotlivé části zkoušky v dialogu opravné zkoušky, který je přístupný v kartě žáka -záložka Výchovná opatření a Data - Zápis známek a zameškaných hodin - Kompletní zápis za pololetí či Zápis třídního učitele nebo učitele OV. Zde vložíme záznamy právě pro ty části zkoušky (předměty), z nichž se "oprava" konala.

a současně

jako kompletní záznam o zkoušce v dialogu Závěrečné zkoušky. Záznam musí obsahovat datum, druh zkoušky, průměrný prospěch z jednotlivých částí zkoušky (kontrolní hodnota se zobrazuje v dolní části dialogu) a celkové hodnocení. Dále pak musí obsahovat záznamy o všech částech (předmětech) zkoušky - bez ohledu na to, zda právě tuto část žák opakoval.
V kolonce datum uvádíme datum vydání vysvědčení, u neúspěšné zkoušky zde doporučujeme zaznamenat datum konání poslední části zkoušky.

Poznámka:
Pole školní rok u jiného než řádného termínu vyplníme zpravidla takto: při “podzimním termínu” - právě uplynulý školní rok, při “jarním termínu” -  právě plynoucí školní rok.

 

Poznámka pro konzervatoře:
Koná-li žák před konáním absolutoria závěrečné komisionální zkoušky (dle § 90 školského zákona), zaznamenáme tyto zkoušky právě a pouze v dialogu opravné zkoušky.
Koná-li žák před konáním absolutoria maturitní zkoušku (dle § 90 školského zákona), zaznamenáme maturitní zkoušku v dialogu Závěrečné zkoušky. Evidenční číslo maturitního vysvědčení zapíšeme v kartě žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání, tlačítko specifické údaje VOŠ a konzervatoře.

Viz také:

opravné zkoušky
specifické údaje VOŠ, konzervatoře, umělecké školy

zápis klasifikačních údajů