Klasifikace

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Klasifikace

viz také

Ke klasifikaci je zpracována příručka (starší verze).

 

Evidence klasifikačních údajů zahrnuje:

pololetní klasifikace - nabídka Data, Zápis známek a zameškaných hodin, Klasifikace dle úvazků (známka z jednoho předmětu v aktuálním pololetí) nebo Kompletní zápis za pololetí.
K zápisu rozšířené klasifikace pro žáky VOŠ (druh, datum, termín, zkoušející) - viz. Zápis klasifikace pro žáky VOŠ.

pololetní evidence zameškaných hodin - nabídka Data, Zápis známek a zameškaných hodin, Kompletní zápis za pololetí nebo Zápis třídního učitele nebo Zápis mistra OV.

datum vydání vysvědčení (datum závěrečné zkoušky) - nabídka Data, Zápis známek a zameškaných hodin, Datum vydání vysvědčení.

celkové slovní hodnocení za pololetí - nabídka Data, Zápis známek a zameškaných hodin, Celkové slovní hodnocení - výstupní hodnocení (zpřístupnění v Parametrech systému Bakaláři - záložka Evidence).

výstupní hodnocení - nabídka Data, Zápis známek a zameškaných hodin, Celkové slovní hodnocení - výstupní hodnocení.

průběžné hodnocení v jednotlivých předmětech - zpřístupnění v Parametrech systému Bakaláři, záložka Evidence.

údaje za maturitu, závěrečnou zkoušku, pro výuční list (známky a číslo maturitního protokolu) - nabídka Data, Zápis známek a zameškaných hodin, Kompletní zápis za pololetí. Alternativně karta žáka, záložka matrika, tlačítko Závěrečné zkoušky.

výchovná opatření - lze zapisovat v kartě žáka - záložka Výchovná opatření nebo Kompletní zápis za pololetí nebo Zápis třídního učitele nebo Zápis mistra OV.

opravné zkoušky - lze zapisovat v kartě žáka - záložka Výchovná opatření nebo Kompletní zápis za pololetí nebo Zápis třídního učitele nebo Zápis mistra OV.

Vstup do zápisu pololetní i průběžné klasifikace je podmíněn provedením aktualizace předmětů u žáků. Musí být vyplněno, které předměty má každý žák zapsány (viz rovněž závěrečná poznámka).

Chceme-li zapisovat klasifikaci za jiné pololetí než aktuální, volíme Kompletní zápis za pololetí, vybereme školní rok a pak třídu (seznam tříd je načten z tabulky historie tříd).

Viz také:

aktualizace předmětů u žáků

zápis pololetní klasifikace

historie tříd

export klasifikace do XLS formátu

import klasifikace z XLS formátu

opravné zkoušky

zápis klasifikace pro žáky VOŠ

zápis průběžné klasifikace

zápis výchovných opatření

záznamy o závěrečných zkouškách