Aktualizace předmětů u žáků

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Aktualizace předmětů u žáků

viz také

Aktualizace předmětů představuje připravení kolonek pro zápis známek právě těch předmětů, které žáci navštěvují.

 

Zápis předmětů lze provádět třemi způsoby:

Po úplném zápisu úvazků (skupiny definované výčtem žáků) ve Společném prostředí lze předměty automaticky přepsat žákům z úvazků. Aktualizovány jsou předměty na aktuální školní rok.

Současný zápis více třídám, zápis dle oborů. Mají-li žáci z více tříd shodné předměty (alespoň ve většině), je výhodné zapsat předměty tímto způsobem. Vybrané předměty budou zapsány všem žákům. Tímto způsobem nelze tedy zapsat např. jazyky, kdy část třídy navštěvuje jeden jazyk, část druhý jazyk. Takové předměty zapíšeme dodatečně v zápisu u jednotlivých tříd.

Zápis u jednotlivých tříd. Zapisujeme předměty v jedné konkrétní třídě. Jedná se o nejobecnější zápis z nabízených třech možností. Kromě zápisu předmětů lze předměty i odstranit z výkazu třídy (jestliže byly zapsány omylem), změnit pořadí předmětů ve třídě atd.

Velmi důležité je pořadí předmětů pro aktualizaci u žáků definované ve Společném prostředí. Dle tohoto pořadí jsou předměty žákům zapisovány.

Viz také:

zápis předmětů žákům

aktualizace předmětů dle oborů

aktualizace předmětů u jednotlivých tříd

naplnění skupin výčtem žáků dle aktualizace předmětů