Zápis předmětů žákům

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Aktualizace předmětů u žáků >

Zápis předmětů žákům

viz také

Jsou-li zadány úvazky včetně přidělení výuky konkrétním skupinám (definovaným výčtem žáků či filtrem), můžeme provést aktualizaci předmětů pro modul Evidence.

Po volbě pololetí, výběru tříd a upřesnění, které ze zapsaných předmětů nebudou klasifikovány, proběhne automatická aktualizace předmětů. Znamená to, že se u všech žáků vytvoří kolonky pro pololetní klasifikaci. Má-li např. celá třída matematiku, připraví se kolonka pro všechny žáky třídy, patří-li žák do skupiny, která má v úvazcích zapsán předmět anglický jazyk, připraví se mu kolonka pro zápis známky z anglického jazyka.

Zápis předmětů žákům lze spustit opakovaně např. po změnách v obsazení skupin apod. Program aktualizaci předmětů opraví podle aktuálních úvazků.

 

Před zápisem předmětů žákům je vhodné vypsat archy s předměty v nabídce Sestavy - Učební plány žáků, sestava Předměty žáků ve zkratce a provést kontrolu.

Pro vlastní zápis známek dle úvazků je důležité nastavení přepínače Vztah úvazků a aktualizace předmětů u žáků pro zápis známekParametrech systému Bakaláři - prioritní úvazky či zapsané předměty u žáka.

 

Viz také:

aktualizace předmětů u žáků

naplnění skupin výčtem žáků dle aktualizace

parametry systému Bakaláři