Aktualizace předmětů dle oborů

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Aktualizace předmětů u žáků >

Aktualizace předmětů dle oborů

viz také

Aktualizace předmětů u žáků dle oborů je vhodná zejména pro školy, kde jsou v jedné třídě žáci více oborů a jsou zde tedy skupiny, v nichž mají žáci zapsány tytéž předměty. Alternativní (lepší) metoda je vytvořit učební plány oboru - zaměření, následně definovat úvazky a použít zápis předmětů žákům.

Dále lze tento způsob aktualizace použít  např. pro rychlou aktualizaci u všech prvních ročníků, které se neliší ve vyučovaných předmětech.

Rovněž na základních školách, kde se předměty v různých třídách stejného ročníku takřka neliší, lze takto aktualizovat celý ročník najednou.

Aktualizace dle oborů probíhá na rozdíl od aktualizace jednotlivých tříd naprosto automaticky. Její provedení není dovoleno, jestliže mají žáci v aktualizovaném období již zapsánu nějakou známku. Je prováděna aktualizace na obě pololetí vybraného ročníku současně. Předměty jsou žákům zapisovány v pořadí předmětů pro aktualizaci u žáků definovaném ve Společném prostředí.

Drobné rozdíly v zapsaných předmětech (např. volitelné či nepovinné předměty) lze u jednotlivých žáků doladit v části Aktualizace jednotlivých tříd.

Parametry dialogu

Aktualizace žáků ročníku
Nastavujeme ročník, v kterém se nacházejí žáci, u nichž chceme aktualizovat předměty.

Výběr tříd pro aktualizaci
Vybíráme třídy, pro které bude aktualizace provedena.

Aktualizace u žáků oboru
Předměty budou aktualizovány u žáků vybraných tříd a oboru.

Aktualizace u všech žáků vybraných tříd
Předměty budou aktualizovány u všech žáků vybraných tříd bez ohledu na obor.

Aktualizace za ročník
Nastavuje se ročník, který bude aktualizován. Vhodné pro zpětnou aktualizaci za minulá léta.

Stejně jako v minulém roce aktualizovat předměty typů
Nebude-li předmět vybraných typů uveden v předmětech, které mají být zapsány všem žákům, budou v něm pokračovat právě ti žáci, kteří jej navštěvovali v minulém roce.

Provedení aktualizace

Vybereme předměty, které mají být zapsány všem žákům. Pak proběhne zápis předmětů žákům.

Pro zápis známek jsou připraveny kolonky z předmětů, které byly právě vybrány nebo které měl žák zapsány v loňském roce a které jsou uvedeny v seznamu Stejně jako v minulém roce aktualizovat.

V ostatních předmětech jsou kolonky pro zápis zrušeny.

Viz také:

aktualizace předmětů u jednotlivých tříd

aktualizace předmětů u žáků