Zápis pololetní klasifikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Zápis pololetní klasifikace

Zápis pololetní klasifikace lze řešit dvojím způsobem:

jedna osoba - třídní učitel zapíše známky u třídy ze všech předmětů. V Parametrech systému Bakaláři je třeba třídním učitelům přidělit právo zápisu známek ze všech předmětů.

každý učitel zapisuje známky přesně těm žákům, které učí. V tomto případě program hlídá přístup k zápisu takto:
- je-li v Parametrech systému Bakaláři (záložka Evidence) nastaveno prioritní úvazky, program pustí učitele k zápisu známky pouze u těch žáků, kteří mají příslušný předmět zapsán a kteří jsou současně zapsáni v úvazku učitele.
- je-li v Parametrech systému Bakaláři (záložka Evidence) nastaveno prioritní zapsané předměty u žáka, pak pro přístup k zápisu známky stačí, aby žák měl předmět zapsán a aby učitel měl současně v úvazku zapsán předmět v příslušné třídě v jakékoli formě. Program nekontroluje, zda žák je či není ve skupině.

Zápis pololetní klasifikace a absence přes Export a Import z XLS souboru

Učitel si nejprve vygeneruje tabulku XLS se záložkami s klasifikací v jednotlivých “úvazcích” a případně se záložkami “zápis třídního” a “zápis mistra OV”. Pololetní klasifikaci (případně průběžnou) pak zapisuje do této XLS tabulky. Výhodou je, že data může vkládat na jakémkoli počítači (bez instalace programu Bakaláři). Po zápisu všech údajů (známek, absence) pak provede import do aktuálních dat.