Export průběžné (pololetní) klasifikace do XLS formátu

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Průběžná klasifikace >

Export průběžné (pololetní) klasifikace do XLS formátu

viz také

Export průběžné klasifikace do XLS formátu použijeme zejména v případech:

 

1. průběžnou klasifikaci budeme evidovat na kapesním počítači, který umí pracovat v XLS formátem

2. průběžnou klasifikaci budeme zapisovat na počítači v MS Excel, nikoli v systému Bakaláři (sem ji budeme pouze importovat).

3. chceme si vytisknout tabulku s žáky a kolonkami pro ruční zápis známek.

Parametry exportu

Generovat jeden list nebo více souborů. Na základě tohoto parametru je generován jeden sešit Excel s více listy (pro každý vybraný úvazek jeden list) nebo více sešitů (pro každý vybraný úvazek jeden sešit).

Způsob vyplnění buňky (buněk) s iniciálami žáka.

Generovat vzorce pro možný zápis známek s minusem. Je-li zatrženo, lze v Excelu zapisovat známky s minusem, taková známka je pak započtena jako 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Nezávisle na tomto parametru lze zapisovat v Excelu známky na jedno desetinné místo.

Šířka sloupců se známkami.

Počet známek (sloupců) průběžné klasifikace. Tento parametr se uplatní pouze u úvazků, u kterých nebyl počet známek určen v zápisu průběžné klasifikace v okně procházet. Doporučujeme definovat raději více sloupců - rezerva.

Parametry pro Pocket Excel

Minimální nenulová šířka (výška) skrytých sloupců (řádků). Na obrázku XLS sešitu jsou zvýrazněny šedou barvou řádky a sloupce, které jsou normálně skryty. Slouží pro pomocné výpočty a zejména pro následný import údajů do systému Bakaláři. Jestliže by při zpracování XLS souboru vadila nulová šířka či výška sloupců a řádků (nebyly by uloženy), pak zatrhněte tento parametr.

Rozepsat vzorce. Zaškrtneme, pakliže Excel, s nímž pracujeme neumí tzv. maticové vzorce.

 

Pohled na XLS tabulku průběžné klasifikace

Viz také:

import průběžné klasifikace z XLS formátu

průběžná klasifikace