Průběžná klasifikace

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Průběžná klasifikace

viz také

Evidence průběžné klasifikace v programu Bakaláři se používá především za účelem:

Zpřístupnění průběžného hodnocení žáků rodičům - prostřednictvím modulu webová aplikace systému Bakaláři.

 

Zpřehlednění a usnadnění práce s průběžnou klasifikací pro jednotlivé vyučující.

 

S průběžnou klasifikací lze pracovat ve dvou režimech:

zápis v tabulce - doporučený zápis, pomocí DoubleClick v poli příjmení žáka lze aktivovat zápis tohoto žáka

zápis po jednotlivých žácích - pomocí pravého tlačítka myši na pořadovém čísle sloupce lze aktivovat zápis sloupce v tabulce.

Režim volíme ve vstupním dialogu průběžné klasifikace.

 

Omezení počtu známek v průběžné klasifikaci

 

Datum v průběžné klasifikaci

 

Poznámka - doporučení:

Na konkrétní pozici zapisujeme u všech žáků určité hodnocení - např. na první pozici známku z ústního zkoušení, na druhou pozici známku z čtvrtletní práce atd. - k tomu můžeme využít předlohy hlaviček. Snad pouze na 1. stupni ZŠ lze akceptovat tzv. klouzavý zápis, kdy známky řadíme u žáků dle data, kdy byla známka udělena. (tlačítko klouzavý zápis jedné známky je pouze v dialogu zápisu jednotlivých žáků).

 
Další témata:

Typy známek - váha

Známky s minusem, funkce některých kláves

Známky, body, procenta

Zápis v tabulce

Zápis po jednotlivých žácích

Definice hlavičky sloupce - plánování prací a zkoušení

Určení výsledné známky na základě průběžného hodnocení

Hodnocení zapsané v režimu jiného úvazku

Uzavření a smazání průběžné klasifikace

Viz také:

zápis klasifikačních údajů

smazání klasifikace