Definice hlavičky sloupce - plánování prací a zkoušení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Průběžná klasifikace >

Definice hlavičky sloupce - plánování prací a zkoušení

Definovat hlavičku pro každý sloupec je doporučený způsob práce. Zápis vlastního hodnocení pak probíhá velmi rychle. S výhodou lze využít předlohy hlaviček.

Hlavička sloupce musí obsahovat typ a s ním svázanou váhu.

Dále hlavička sloupce může obsahovat:

titulek: charakteristika hodnocení (např. ústní, prověrka, opakování, čtvrtletní práce, ...)

datum: datum, kdy se písemná práce psala či bude psát. U sloupce pro ústní zkoušení v hlavičce přirozeně nevyplňujeme. Toto datum se u žáka automaticky doplní po zápisu hodnocení. Následně lze u žáka přepsat (žák absolvoval písemnou práci opožděně kvůli nemoci).

téma - poznámka: bližší popis hodnocení. Je-li v hlavičce vyplněno, nelze u žáků poznámku vyplňovat jednotlivě.

zda se jedná o hodnocení známkové či bodové. V případě bodového musí být definován maximální počet dosažitelných bodů, případně lze definovat přepočet bodů na známku.

Tlačítkem Vyznačit u žáků jako plánovanou práci lze u všech žáků vyplnit hodnocení otazník, které symbolizuje plánovanou práci. V tom případě musí být vyplněno datum.

Otazník lze do hodnocení zapsat i jednotlivě u žáků, chceme-li např. sdělit žákům datum ústního zkoušení.

Pozor u plánování na vyplnění tématu, abychom neprozradili něco, co nechceme. Téma je standardně viditelné ve webové aplikaci.

Asi méně často použijeme Předvyplnit všem žákům hodnocení.