Hodnocení zapsané v režimu jiného úvazku

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Průběžná klasifikace >

Hodnocení zapsané v režimu jiného úvazku

viz také

Při vstupu do zápisu průběžné klasifikace vybíráme nejprve úvazek (předmět, třídu, skupinu). Každé hodnocení následně zapsané si s sebou nese informaci o tomto úvazku.

S tím pak souvisí pojem hodnocení zapsané v režimu jiného úvazku. Tato hodnocení jsou zobrazena červenou barvou.

Za jakých okolností vzniká hodnocení zapsané v režimu jiného úvazku

a)Žák během pololetí změní třídu (např. z důvodu změny oboru) či skupinu.

b)Dojde k zásadním změnám v úvazcích, např. zrušení skupiny.

c)Některé žáky učí na jeden předmět více učitelů. Např. učitel A celou třídu na teorii, učitel B a C pak poloviny na cvičení. V tomto případě je vhodné se dohodnout, že učitel A bude využívat sloupce 1-n, učitelé B a C sloupce n-.... .

d)Chyba v datech.

Je třeba zdůraznit, že barevné odlišení těchto známek neupozorňuje na žádnou chybu (kromě d)).

 

V případě d), někdy i a) a b), budeme chtít tato hodnocení "řešit" - odstranit či pozměnit. To lze pravým tlačítkem myši či DoubleClick na hodnocení, v zápisu jednotlivých žáků též kliknutím na pořadovém čísle zcela vlevo (viz bubliny v obrázcích).

 

Příklad, kdy dvě žákyně během pololetí změnily třídu.

Příklad, kdy učitel A učí na předmět celou třídu a učitelé B a C učí každý polovinu (na cvičení).

Pohled učitele A - učí na teorii celou třídu

Pohled učitele A v zápisu jednotlivých žáků

Pohled učitele B - učí na cvičení první polovinu

Pohled učitele C - učí na cvičení druhou polovinu

Viz také:

smazání klasifikace