Smazání klasifikace

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Smazání klasifikace

viz také

Pololetní klasifikace
Smaže klasifikaci v aktuálním pololetí u vybraných tříd.

Průběžná klasifikace
Smaže průběžnou klasifikaci u vybraných tříd ve všech předmětech.

Čtvrtletní klasifikace
Smaže čtvrtletní klasifikaci u vybraných tříd. Může být využito po rodičovských sdružením ve čtvrtletí, pakliže vyučující nepotřebují čtvrtletní klasifikaci nadále uchovávat.

Poznámek pro rodiče
Smaže poznámky pro rodiče (souhrnná poznámka ke klasifikaci žáka v předmětu, nikoli poznámky u jednotlivých známek).

Stará průběžná klasifikace (žák již nemá předmět zapsán)
Pakliže žák během pololetí změní třídu, obor či pouze vyučované předměty, je standardně uchována zapsaná průběžná klasifikace. Pakliže její zobrazení v kartě žáka či v informacích pro rodiče není žádoucí, je třeba klasifikaci takto vymazat.

Uzavření průběžné klasifikace v pololetí
Zálohuje průběžnou klasifikaci z pololetí do adresáře data\histprub. Přístup k průběžné klasifikaci za minulá období je možný v kartě žáka a v dialogu zápisu průběžné klasifikace přes tlačítko .

Poznámka: Uzavření průběžné klasifikace je automaticky provedeno v proceduře přechodu na nový školní rok, pakliže ještě provedeno nebylo.

Viz také:

zápis klasifikačních údajů

generování známek z průběžné klasifikace