Upřesnění přístupu k údajům v modulu Informace pro rodiče (web)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Průběžná klasifikace >

Upřesnění přístupu k údajům v modulu Informace pro rodiče (web)

Význam sloupců:

zapisovat zaškrtneme, budeme-li žákům v tomto úvazku zapisovat průběžnou klasifikaci právě vy. Bude-li ji zapisovat kolega, který učí tytéž žáky na tento předmět, pak tlačítko nezaškrtáváme.

klasifikace zaškrtneme, chceme-li zapsanou klasifikaci (známky, typ, datum) zpřístupnit rodičům.

průměr zaškrtneme, chceme-li zpřístupnit rodičům vypočtený vážený průměr

typ zaškrtneme, chceme-li zpřístupnit rodičům typ hodnocení

váha zaškrtneme, chceme-li zpřístupnit rodičům váhu přiřazenou typu hodnocení

titulek sloupce zaškrtneme, chceme-li zpřístupnit rodičům titulky sloupců

téma zaškrtneme, chceme-li zpřístupnit rodičům téma u známek.

Na hromadné vyplnění sloupce můžeme použít tlačítek + a -.