Editace souborů WAV

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Editace souborů WAV

Možnost namluvení názvů předmětů, příjmení žáků a hodnocení se nachází v nabídce Nástroj, nadstavbové - vlastní programy.

Nevlastníme-li program na podporu řeči v českém jazyce CsVoice, lze si údaje pro hlasový výstup v klasifikaci namluvit. Bezproblémové je namluvení známek, hodnocení a názvů předmětů. U žáků záleží na tom, zda se nám tato poměrně časově náročná práce vyplatí.
V každém případě je třeba uvážit, aby namluvené texty při práci nezdržovaly. Proto lze například místo dlouhého názvu “Základy společenských věd” namluvit pouze “Základy”. Rovněž tak u žáků stačí zpravidla namluvit pouze příjmení.

Při nahrávce je třeba dbát na to, aby před ani po nebyla dlouhá pauza.