Informace dle vyhlášky 300/2018

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Informace dle vyhlášky 300/2018

Vysvědčení se řídí vyhláškou 300/2018

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/doklady-o-vzdelani-skolni-vysvedceni-a-diplomy

Vzhled vysvědčení je tedy vázaný touto vyhláškou.

 

Pokyny k vyplňování na stránkách MŠMT

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-vyplnovani-vysvedceni-na-zakladnich-skolach-od-5

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-vyplnovani-vysvedceni-ve-strednich-skolach-a-v

 

Seznam sestav v systému Bakaláři

https://www.bakalari.cz/schools/schoolreport

na této stránce si lze jednoduše pomocí zkratky ZŠ (resp. SŠ) vyfiltrovat sestavy určené pro daný typ školy, zobrazí se i označení vhodného bianko tiskopisu

 

Rady a doporučení pro období tisku vysvědčení

V instalaci na každé škole doporučujeme promazat nepotřebné sestavy.

Všechny platné sestavy lze najít v dialogu tisku pod tlačítkem Import z instalace.

 

Doporučujeme používat hlavně bianko sestavy. Použití bianko sestavy předpokládá, že v pololetí žáci dostali výpis a čistopis se tiskne až na konci školního roku a za obě pololetí.

 

Nezapomeňte, že vysvědčení, která jsou dokladem o získaném vzdělání (tzv. vysvědčení s QR kódem), se tisknou na speciální tiskopisy. Tyto speciální tiskopisy jsou:

očíslované a číslo tiskopisu se přepisuje do karty žáka

jiného rozměru, než je standardní A4

 

Pokud se vám díky lex Ukrajina nevejde ŠVP do vymezeného prostoru na vysvědčení, můžete si stáhnout soubor ivysved.zip a prostřednictvím importu z média si nahrát sestavy, které budou na tuto situaci připraveny. Jedná se hlavně o vysvědčení u středních škol (sestava 49 854 1) a u základních škol (sestava 49 835 0 - o získaném vzdělání s QR kódem).