Návod k některým položkám na vysvědčení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Návod k některým položkám na vysvědčení

Třída

Vysvědčení pro SŠ a VOŠ jsou připravena tak, že se v kolonce třída tiskne zkratka třídy.

Vysvědčení pro ZŠ jsou připravena tak, že se v kolonce třída tiskne zkratka třídy s ročníkem vyjádřeným římskou číslicí).

Má-li škola jiný požadavek na formát třídy (např. u tříd malotřídní školy, kde formát II. (2., 3.) uvedeme v názvu třídy), je třeba provést úpravu v editaci strany vysvědčení.

IZO, Forma vzdělávání, Délka vzdělávání, Školní vzdělávací program

Eviduje se v číselníku tříd (Společné prostředí programu Rozvrh a Evidence, Třídy). Na základních školách se k vzdělávacímu programu připojuje údaj o individuálním vzdělávání, individuálním vzdělávacím plánu - eviduje se v kartě žáka, záložka Matrika, podzáložka Specifické údaje - záznamy.

Dle vyhlášky 489/2006 se v rubrice IZO tiskne IZO školy - součásti (nikoli IZO ředitelství, právnické osoby).

Obor vzdělávání, zaměření

Eviduje se v kartě žáka jako  zkratka oboru - vybírá se z číselníku, který lze editovat stiskem Ctrl+O nebo Data, Definice číselníků, ZAMERENI.

Pochvaly, Ocenění

Eviduje se pod pojmem výchovná opatření. Zapisuje se v kartě žáka nebo při zápisu klasifikace (kompletní zápis nebo zápis třídního učitele). Příslušné opatření se tiskne na vysvědčení právě tehdy, když je vyplněna kolonka text na vysvědčení.

Doložka o získání stupně základního vzdělání

Doložku tiskne program automaticky (jak u žáků ZŠ, tak u žáků nižšího stupně víceletého gymnázia). Evidenční číslo vysvědčení může být generováno rovněž automaticky (dle nastavení v Parametrech systému Bakaláři - záložka údaje školy-organizace) nebo jej lze zapisovat v kartě žáka, záložka Matrika - Současné vzdělávání (jedná se o položku CISLO_ZKVZ).
Hromadně jej lze vygenerovat v nabídce Nástroj, Nadstavbové - vlastní programy.

Doložka o neabsolvování ročníku

Údaj o neabsolvování ročníku u nadaných žáků se zapisuje v kartě žáka, záložka Historie, Podrobné údaje - záznam o změně třídy.

Číslo diplomu, výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce, o absolutoriu

Eviduje se v kartě žáka, záložka Matrika, Současné vzdělávání (jedná se o položky CISLO_DIPL, CISLO_VYSV). Zápis lze řešit alternativně během tisku vysvědčení (v dialogu tisku tlačítko Zapisovat evidenční číslo vysvědčení).

Uznané předchozí dosažené vzdělání, uznané maturitní zkoušky

Eviduje se v kartě žáka, záložka Matrika, podzáložka Specifické údaje - záznamy.
Zapisuje se ve smyslu § 70 nového školského zákona (uznávání dosaženého vzdělání), kdy je v klasifikaci v jistém předmětu uvedeno "uznáno". Na vysvědčeních připraveno tak, že se tiskne až na konci 2. pololetí za obě pololetí současně.

 

Poznámka: Některé údaje (číslo třídního výkazu, obor, třídní učitel, forma vzdělávání,..) čerpají svoji hodnotu z tzv. historie (záložka historie v kartě žáka, historie tříd v modulu Společné prostředí programu Rozvrh a Evidence). Proto je vhodné před tiskem vysvědčení provést ve Společném prostředí - Správce, Nový školní rok, Uzávěrka před klasifikací.