INDI - Individuální vzdělávací plán

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

INDI - Individuální vzdělávací plán

viz také

předává typ školy

VOŠ

KON

Individuální vzdělávací plán

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Položka se vyplňuje u žáků s individuálními vzdělávacími plány podle § 18 školského zákona.

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, záložka Specifické údaje - záznamy – záznam typu Individuální vzdělávací plán (záznam v  tabulce ZACIMATR).

 

 

po zadání Platnost od je nutno vybrat důvod přiznání individuálního plánu z nabídnutého číselníku

 

Poznámka

Položka INDI pro určení individuálního vzdělávacího plánu  bude od 1. 9. 2016 nově nabývat hodnot:

0 – bez IVP

1 – IVP z důvodu SVP

5 – IVP z důvodu mimořádného nadání

9 – ostatní důvody

Dosavadní kódy 2, 3, 4 v číselníku RAIP postupně zaniknou, ale pokud již byly v matrice zaznamenány, není třeba je zatím měnit. Důvod IVP lze vyčíst i z kombinace údajů v identifikátoru znevýhodnění ID_ZNEV v novém Doporučení. V případě kombinace více důvodů má přednost toto pořadí: SVP (znevýhodnění), nadání, ostatní důvody.

 

Vybereme předměty (po stisknutí pravého tlačítka myši), ve kterých má žák individuální plán, případně necháme výchozí záznam všechny.

 

Poznámka

Pakliže má žák individuální vzdělávací plán dle § 18 (se speciálními vzdělávacími potřebami, mimořádné nadání, …), musí být vložen další záznam o postižení, nadání, … dle Doporučení na záložce Matrika, doporučení ŠPZ.

viz také

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Do 31. 8. 2016 také:

zdravotní znevýhodnění

sociální znevýhodnění

zdravotní postižení

mimořádné nadání

poznámka k vyplnění data platnosti do