ID_ZNEV - Identifikátor znevýhodnění

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

ID_ZNEV - Identifikátor znevýhodnění

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Identifikátor znevýhodnění

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

7 až 13 místný kód, složený podle vzorce ABbCcDEFfGgHh (8. až 13. pozice nemusí být vyplněna, může obsahovat kódy případných dalších zdravotních znevýhodnění). Kód ID_ZNEV sestavuje výhradně školské poradenské zařízení a uvádí ho v Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, doporučení ŠPZ

 

Identifikátor znevýhodnění sestavuje výhradně školské poradenské zařízení a uvádí ho v Doporučení.

Identifikátor znevýhodnění je 7 až 13 místný kód, složený podle vzorce ABbCcDEFfGgHh (8. až 13. pozice nemusí být vyplněna, může obsahovat kódy případných dalších zdravotních znevýhodnění), kde

A označuje příznak souběžného postižení více vadami a nabývá hodnot:

0 = bez souběžného postižení více vadami

1 = souběžné postižení více vadami podle § 16, odst. 9 školského zákona

Bb je kód pro převažující zdravotní znevýhodnění podle § 16 školského zákona (číselník RAZN)

Cc je kód pro další zdravotní znevýhodnění podle § 16 školského zákona (číselník RAZN)

D je kód vlivu kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek žáka na vzdělávání, který nabývá hodnot:

0 – bez vlivu kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek,

K – SVP vyplývají převážně z kulturního prostředí žáka,

Z – SVP vyplývají převážně z dopadu jiných životních podmínek žáka do vzdělávání,

V – SVP vyplývají z kombinace obou faktorů uvedených pod body K a Z.

E je kód pro označení nadání žáka a nabývá hodnot:

0 – žák bez identifikovaného nadání nebo mimořádného nadání,

1 – žák s identifikovaným nadáním, s potřebou PO,

2 – žák s identifikovaným mimořádným nadáním, s potřebou PO,

Ff až Hh mohou být kódy dalších zdravotních znevýhodnění podle číselníku RAZN.

 

 

Poznámka:

Způsob vyplnění platné věty:

PSPO vyplněna, ID_ZNEV vyplněna. Pokud je vyplněna ID_ZNEV, obsah položek SZ, ZZ, POSTIZ1, POSTIZ2 a VICE_VAD se považuje za neaktuální a ve výstupech se s nimi nepracuje.

Pokud je ID_ZNEV nevyplněna, do výstupů se zpracovávají položky POSTIZ1, POSTIZ2, VICE_VAD. V tomto případě nesmí být vyplněna ani PSPO.

Pokud je ID_ZNEV nevyplněna a PSPO = 1, do výstupů se zpracovávají položky SZ, ZZ a NADANI. Pokud je i PSPO nevyplněna, s položkami ZZ a SZ se nepracuje. PSPO nemůže být > 1 (pokud je ID_ZNEV nevyplněna).