Položky elektronického předávání dat

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

Položky elektronického předávání dat

viz také

Předávaná data jsou generována z běžných dat programu Bakaláři. U žáka se tedy v programu nezavádějí položky s názvem INDI, POSTIZ, ZK_DAT atd.

Některé položky, konkrétně INDI, NADANI, ZPUSOB, FIN, ZZ, SZ, POSTIZ1, POSTIZ2, VICE_VAD, mají tuto filosofii.
U běžných žáků není údaj nikde zaevidován. Tedy, že žák nemá IVP, nemá mimořádné nadání, nemá postižení.
Pouze u žáka, který například má IVP, se v kartě žáka - záložka Matrika, záložka Specifické údaje - záznamy vloží záznam typu Individuální vzdělávací plán.

 

V následujícíh podkapitolách jsou uvedeny

všechny předávané položky elektronického sběru dat

informace, zda škola tuto položku předává (dle typu školy)

stručný popis položky a vazba na odpovídající položku v programu Bakaláři

pokyny pro vyplnění položek včetně příkladů

 

Zvýraznění informace, které školy předávají položku

předává typ školy

VOŠ

KON

předává typ školy

 

VOŠ

 

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Viz také:

stručný popis formátu souboru předávaných dat ze školní matriky

školní matrika na webu MŠMT

metodické vysvětlivky MŠMT k jednotlivým položkám

vysvětlivky MŠMT k formulářům M3, M8 atd.