FIN - Požadavek na zvýšené výdaje pro studenta

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

FIN - Požadavek na zvýšené výdaje pro studenta

předává typ školy

VOŠ

KON

Požadavek na zvýšené výdaje pro studenta

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Důležitá položka obsahuje informaci pro přidělování finančních prostředků škole z rozpočtu MŠMT.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Specifické údaje - záznamy záznam typu Požadavek na zvýšené výdaje (záznam v tabulce ZACIMATR).

 

 

Poznámka

Pakliže škola požaduje zvýšené náklady na postiženého nebo mimořádně nadaného žáka, musí vložit další záznam o postižení nebo mimořádném nadání žáka, případně vložit záznam o individuálním vzdělávacím plánu dle § 18 (z důvodu zdravotního postižení nebo mimořádného nadání).

viz také

poznámka k vyplnění data platnosti do