UVP - Příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV s upraveným obsahem a výstupy vzdělávání

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

UVP - Příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV s upraveným obsahem a výstupy vzdělávání

předává typ školy

 

 

 

Příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV s upraveným obsahem a výstupy vzdělávání

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Položka, která obsahuje informaci, zda se žák vzdělává podle individuální vzdělávacího plánu s úpravou obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání podle RVP ZV

Vyhodnocuje se na základě vzdělávacího programu, dle něhož se žák vzdělává – viz dále.

Obsah položky program Bakaláři generuje na základě vzdělávacího programu (nikoli oboru), který má žák přidělen. Vzdělávací program se zpravidla přiděluje celé třídě v číselníku tříd. Pakliže se žák vzdělává dle jiného vzdělávacího programu než třída, pak se vzdělávací program zapisuje v  Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Specifické údaje-záznamy, záznam typu vzdělávací program (záznam v  tabulce ZACIMATR).

 

Žáci ZŠ, kteří se vzdělávají podle ŠVP vydaného v souladu s RVP ZV – přílohou pro žáky s LMP (8. až 10. ročník), mají v položce pro upravený vzdělávací program (UVP) kód 1 – s upraveným RVP podle přílohy pro LMP.

Žákům 1. – 7. ročníku ZŠ, jejichž stávající a platné Doporučení dříve zakládalo nárok na vzdělávání v souladu s RVP ZV – přílohou pro žáky s LMP, škola vytváří individuální vzdělávací plán s upraveným obsahem a výstupy vzdělávání podle RVP ZV. V položce pro upravený vzdělávací program (UVP) mají kód 2 – RVP s upraveným obsahem a sníženými výstupy pro mentálně postižené. Individuální vzdělávací plán a upravený vzdělávací program podle RVP ZV (UVP = 2) se týká i všech nově diagnostikovaných žáků ZŠ, kteří nejsou vzděláváni podle RVP ZŠ Speciální a byla jim, počínaje od 1. 9. 2016, přiznána školským poradenským zařízením PO – individuální vzdělávací plán s úpravou obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání podle RVP ZV.

 

 

vyplnění odlišného vzdělávacího programu žáka od vzdělávacího programu třídy v Kartě žáka záložka Matrika – záložka Specifické údaje-záznamy – vzdělávací program

 

Zadání vzdělávacího programu (Parametry systémuzáložka údaje školyčíselník vzdělávacích programů)

 

0 - bez upraveného vzdělávacího programu

1 - s upraveným RVP podle přílohy pro LMP

2 - RVP s upraveným obsahem a sníženými výstupy pro mentálně postižené

3 - RVP ZŠ speciální - díl I

4 - RVP ZŠ speciální - díl II