Elektronický sběr dat ze školních matrik

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Elektronický sběr dat ze školních matrik

Trocha teorie k elektronickému sběru dat z matrik

Parametry generování XML pro elektronické předávání dat z matrik

Parametry generování XML pro elektronické předávání dat z matrik - nové

Vyřazení žáků z elektronického předávání dat

Náhled vygenerovaných záznamů

Popis formátu souboru předávaných dat ze školní matriky

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Položky elektronického předávání dat

Vlastní předávání dat ze školní matriky

Matrika pro MŠ

Matrika pro přípravné třídy/přípravný stupeň

 

Viz také:

školní matrika na webu MŠMT

metodické vysvětlivky MŠMT k jednotlivým položkám

vysvětlivky MŠMT k formulářům M3, M8 atd.