Elektronický sběr dat ze školních matrik

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Elektronický sběr dat ze školních matrik

Trocha teorie k elektronickému sběru dat z matrik

Parametry generování XML pro elektronické předávání dat z matrik

Vyřazení žáků z elektronického předávání dat

Náhled vygenerovaných záznamů

Dialog pro pořizování záznamů pro elektronický sběr z matrik

Popis formátu souboru předávaných dat ze školní matriky

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Položky elektronického předávání dat

Vlastní předávání dat ze školní matriky

 

Viz také:

školní matrika na webu MŠMT

metodické vysvětlivky MŠMT k jednotlivým položkám

vysvětlivky MŠMT k formulářům M3, M8 atd.