Vlastní předávání dat ze školní matriky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

Vlastní předávání dat ze školní matriky

Předávání dat ze školní Matriky spočívá v následujících činnostech:

Vygenerování dat ze školní Matriky v programu Bakaláři

Informace o generování - chybová hlášení modulu Evidence

Náhled vygenerovaných záznamů

Přihlášení na server MŠMT

Import dat na server MŠMT

Chybová hlášení serveru MŠMT a jejich lokalizace a odstraňování

Tisky statistických výkazů

 

Při při odstraňování faktických chyb a nesrovnalostí (rozdíly mezi údaji v datech a hodnotami v tabulkách výkazu MŠMT) můžeme využít statistik v generování dat ze školní matriky.