Využití statistik pro hledání chyb v předávaném souboru

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky >

Využití statistik pro hledání chyb v předávaném souboru

V programu Bakaláři již nelze generovat statistické výkazy kromě výkazu Z2-01 o školní družině.

 

Obecný postup při odstraňování nesrovnalostí

Předpokládejme, že se podaří úspěšně odeslat data na server MŠMT. Tedy data neobsahují formální nedostatky (viz informace o generování a chybová hlášení serveru MŠMT, jejich lokalizace a odstraňování). Předaný soubor XML však může obsahovat faktické chyby, které je třeba najít a opravit.

 

Problém může být

v  prvotních datech v programu Bakaláři

v proceduře generovani zaznamů v programu Bakaláři

v proceduře, která z odeslaných záznamů generuje výkaz (v programu na MŠMT)

v chybném výkladu či nepochopení metodických pokynů k formulářům M3, M8 atd.

.....

 

Zpravidla začneme od kontroly v náhledu vygenerovaných záznamů (stále v  programu Bakaláři – Evidence).
Využijeme tzv. statistiky i pohled na jednotlivé záznamy žáků.

Snažíme se zjistit, kteří konkrétní žáci způsobují rozdíly v počtech.

1.Budou-li se nám záznamy v náhledu (v programu Bakaláři) jevit jako správné, problém zkusíme řešit spíše s MŠMT (matrika@msmt.cz).

2.V  opačném případě se pokusíme najít důvod, proč se z údajů v  kartě žáka (resp. z údajů třídy, do níž patří) záznamy pro elektronický sběr vygenerovaly  nesprávně, případně kontaktujeme telefonicky poradenskou službu k programu Bakaláři.

 

Příklady využití statistik při hledání chyb v předaných datech

Počty žáků v oddíle žáci učící se cizí jazyk

Ve škole studuje aspoň jeden povinný cizí jazyk 500 žáků. Ve výkazu M3, M8 je vykázáno pouze 492 žáků.

Řešení

Problém může být ve vyplnění údajů o studiu cizích jazyků, žák nemá aktualizovaný předmět (často se stává, jestliže žák nastoupí později).

Nebo datum zahájení či ukončení vzdělání nespadá do vybraného období.

Nebo žák studuje podle § 38 a není ukončená platnost tohoto záznamu (pak je to v pořádku, žák nemá být započten v oddíle žáci studující cizí jazyk).

Nebo žákovi byl cizí jazyk uznán z předchozího vzdělávání (pak je to v pořádku, žák nemá být započten v oddíle žáci studující cizí jazyk).

 

V náhledu dat si nejprve zobrazíme aktuálně platné věty a u nich jen ty, které např. nemají vyplněn KOD_UKON - klikneme na ikonu filtru u této položky a vybereme Prázdné.

 

Pomocí pravého tlačítka myši v záhlaví zvoleného sloupce zobrazíme nabídku, kde si můžeme vybrat možnost Seskupit podle tohoto pole.

 

Pokud navíc zvolíme Zobrazit pole Seskupit podle, v horní části vidíme i položky, podle kterých máme seskupeno. V našem příkladě jsme zvolili seskupit dle položka JAZ1 a pak dle TRIDA.

Vidíme, že první jazyk Anglický se vyučuje 474 žáků, Německý 18 žáků a nevyučuje se jazyku 15 žáků. Rozbalením položky Nevyučuje se cizímu jazyku máme zobrazeny třídy a počet žáků v jednotlivých třídách bez výuky jazyka. Rozbalením položky příslušné třídy vidíme jméno žáka a pokud se cizí jazyk vyučuje, provedeme aktualizaci cizího jazyka u tohoto žáka. (Evidence - Data - Aktualizace předmětů u žáků - vybereme třídu a u žáka opravíme).

 

       Počty žáků v oddíle žáci učící se cizí jazyk - starší verze

 

Postupem v předchozím příkladu se může podařit zjistit, kteří konkrétní žáci způsobují rozdíly mezi údaji v datech a hodnotami v tabulkách výkazu MŠMT (bez toho je obtížné řešit problém s naší poradenskou službou).