Využití statistik pro hledání chyb v předávaném souboru

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky >

Využití statistik pro hledání chyb v předávaném souboru

V programu Bakaláři již nelze generovat statistické výkazy kromě výkazu Z2-01 o školní družině.

 

Obecný postup při odstraňování nesrovnalostí

Předpokládejme, že se podaří úspěšně odeslat data na server MŠMT. Tedy data neobsahují formální nedostatky (viz informace o generování a chybová hlášení serveru MŠMT, jejich lokalizace a odstraňování). Předaný soubor XML však může obsahovat faktické chyby, které je třeba najít a opravit.

 

Problém může být

v  prvotních datech v programu Bakaláři

v proceduře generovani zaznamů v programu Bakaláři

v proceduře, která z odeslaných záznamů generuje výkaz (v programu na MŠMT)

v chybném výkladu či nepochopení metodických pokynů k formulářům M3, M8 atd.

.....

 

Zpravidla začneme od kontroly v náhledu vygenerovaných záznamů (stále v  programu Bakaláři – Evidence).
Využijeme tzv. statistiky i pohled na jednotlivé záznamy žáků.

Snažíme se zjistit, kteří konkrétní žáci způsobují rozdíly v počtech.

1.Budou-li se nám záznamy v náhledu (v programu Bakaláři) jevit jako správné, problém zkusíme řešit spíše s MŠMT (matrika@msmt.cz).

2.V  opačném případě se pokusíme najít důvod, proč se z údajů v  kartě žáka (resp. z údajů třídy, do níž patří) záznamy pro elektronický sběr vygenerovaly  nesprávně, případně kontaktujeme telefonicky poradenskou službu k programu Bakaláři.

 

Příklady využití statistik při hledání chyb v předaných datech

 

       Počty žáků v oddíle žáci učící se cizí jazyk - starší verze

 

Postupem v předchozím příkladu se může podařit zjistit, kteří konkrétní žáci způsobují rozdíly mezi údaji v datech a hodnotami v tabulkách výkazu MŠMT (bez toho je obtížné řešit problém s naší poradenskou službou).