Informace o generování - chybová hlášení modulu Evidence

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky >

Informace o generování - chybová hlášení modulu Evidence

Informace o generování obsahují jednak zjištěné chyby v datech, ale i pouhá upozornění na nestandardní věci v datech.

Zejména se jedná o nevyplněné či chybně vyplněné údaje, logické rozpory v datech, jiné problémy v datech.

 

Zobrazené chyby můžeme řadit dle libovolného sloupce a zápisem hodnoty do pole pod názvem sloupce filtrovat. V pravé části máme odkaz do nápovědy, v levé náhled konkrétní datové věty. Seznam si můžeme uložit do TXT nebo XLSX souboru. K dispozici je také možnost Zobrazit podrobnosti, kde vidíme návod, kde v programu chybu opravit.

 

 

 

Pro kontrolu odevzdávaných dat můžeme využít i Chybová hlášení serveru MŠMT, jejich lokalizace a odstraňování a Využití statistik pro hledání chyb.

 

       Starší verze

 

 

       Chybně vyplněná hodnota územní jednotky, nesoulad okresu bydliště a ZUJ

 

       Chyby typu chybné rodné číslo

 

       Chybná hodnota státního občanství

 

       Nesoulad hodnoty trvalého bydliště a kvalifikátoru státního občanství

 

       Není vyplněno nebo různé datum evidován od ..

 

       Nesoulad počtu absolvovaných let v záložce Matrika, současné vzdělávání X Historie, stav na konci pololetí

 

       Chyby typu nesoulad údajů v záložce Historie - podrobné údaje  a v záložce Matrika