Informace o generování - chybová hlášení modulu Evidence

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky >

Informace o generování - chybová hlášení modulu Evidence

Informace o generování obsahují jednak zjištěné chyby v datech, ale i pouhá upozornění na nestandardní věci v datech.

Zejména se jedná o nevyplněné či chybně vyplněné údaje, logické rozpory v datech, jiné problémy v datech.

 

Uvádíme příklady častějších chybových  hlášení při generování XML souboru.

 

 

       Chybně vyplněná hodnota územní jednotky, nesoulad okresu bydliště a ZUJ

 

       Chyby typu chybné rodné číslo

 

       Chybná hodnota státního občanství

 

       Nesoulad hodnoty trvalého bydliště a kvalifikátoru státního občanství

 

       Není vyplněno nebo různé datum evidován od ..

 

       Nesoulad počtu absolvovaných let v záložce Matrika, současné vzdělávání X Historie, stav na konci pololetí

 

       Chyby typu nesoulad údajů v záložce Historie - podrobné údaje  a v záložce Matrika