Historie pohybu žáka na škole

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Historie pohybu žáka na škole

Pohyb žáka (příchod, odchod, změna třídy) je zaevidován v Evidence → záložka Matrika → záložka Současné vzdělávání a  dále v  záložce Historie → záložka Podrobné údaje. Tyto dva typy údajů mají v programu různou funkci.

Program přitom neprověřuje jejich logickou souvislost, to je ponecháno na uživateli.

 

       Historie žáka (z hlediska přítomnosti ve třídě na konci pololetí)  - údaje v tabulce stav na konci pololetí

 

       Historie pohybu - záložka Podrobné údaje