Funkce příznaku zrušení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Konvence vyplňování data příchodu a odchodu >

Funkce příznaku zrušení

Příznak zrušení neurčuje stav, zda žák je či není žákem školy (ve smyslu generování dat z matrik, generování dat pro VZP). To je jednoznačně dáno údaji v záložce Matrika → záložka současné vzdělávání (datum a  kód zahájení a  ukončení) a záložka Historie → záložka Podrobné údaje (záznamy o  pohybu).

Žáci s příznakem zrušení nevystupují v běžných operacíchkarta žáka → změny osobních dat, tisky běžných sestav (jsou skryti a to pouze tehdy, není-li stisknuto tlačítko  ).

 

       Zrušení žáka (záznamu)

 

       Klasifikace, tisk vysvědčení, tisky katalogových listů,...

 

Příznak zrušení doporučujeme žákovi dát zejména v těchto případech:

žák přestoupil na jinou školu

žák byl vyloučen,  dostal dodatečný odklad, zemřel

žák přerušil studium

žák plní povinnou školní docházku „jiným způsobem“ (v  zahraničí, individuální vzdělávání,..).

 

Naopak - příznak zrušení nedáváme žákovi při běžném ukončení studia (úspěšným absolvováním posledního ročníku). A to ani u žáků VOŠ, kteří ukončují v lednu 3,5-leté studium. Takový žák bude totiž vzápětí (při přechodu na nový rok) převeden do tzv. bývalých žáků-absolventů. Na tuto krátkou dobu nepotřebujeme žáky „absolventských“ tříd skrýt v  běžných operacích.