Konvence vyplňování data příchodu a odchodu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Konvence vyplňování data příchodu a odchodu

Při vyplňování údajů, které se vztahují k určení doby, kdy žák je nebo není žákem školy, je nutné dodržet některá pravidla. Podle těchto pravidel program dobu vyhodnocuje. Tato pravidla jsou popsána v následujících situacích:

Evidován od ... a Evidován do ...

Ukončení studia na ZŠ

Ukončování studia na SŠ, konzervatoři a VOŠ

Funkce příznaku zrušení záznamu

Historie změn sledovaných údajů