Počet let docházky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Počet let docházky

Počet let docházky vč. (položka ABSOLV_LET): udává počet absolvovaných let na příslušném typu školy (nikoli tedy počet let na „naší“ škole). Na ZŠ tudíž udává počet splněných let školní docházky. Zpravidla se shoduje s postupným ročníkem, odlišná hodnota je zejména u žáků, kteří opakovali ročník a u žáků mimořádně nadaných, kteří vynechali ročník. Větší význam má hodnota položky pouze pro žáky, kteří na škole plní či plnili povinnou školní docházku.

 

       Počet let docházky na víceletém gymnáziu konzervatoři

 

viz také

LET_PSD