Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky

viz také

V následujících podkapitolách vyzdvihneme nejdůležitější aspekty pro vedení evidence žáků, jejichž dodržování je podmínkou pro správné generování dat z matrik (elektronický sběr), pro získávání podkladů pro některé statistické výkazy, pro výkazy pro VZP, etiket, statistik atd.

Viz také:

Práce s číselníky

Položky elektronického předávání dat

Návod k některým položkám na vysvědčení

Kontrolní utility v modulu evidence
Pokyny k zálohování dat

Porovnání aktuálního stavu s "inventurním" archivem