Kontrolní utility v modulu Evidence

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Správce >

Kontrolní utility v modulu Evidence

viz také

Před klasifikací

Proběhne kontrola, zda byla u všech tříd provedena aktualizace předmětů na aktuální školní rok.

Před psaním vysvědčení

Proběhne kontrola úplnosti zapsání známek v pololetní klasifikaci. Teprve po zápisu všech známek lze vyhodnotit prospěch, tisknout přehledy prospěchu a vysvědčení.

Uvolnění,  nehodnocení žáci, uznané vzdělání

Kontrola shody zapsaných údajů v klasifikaci a záložce Matrika, Specifické údaje - záznamy v záložce klasifikace - vysvědčení.

Výchovná opatření určená pro tisk na vysvědčení

Kontrolní výpis výchovných opatření určených pro tisk vysvědčení.

Průběžná klasifikace - min. počty zapsaných známek
 

Průběžná klasifikace - vážený průměr alespoň
 

Čtvrtletní klasifikace - nezapsané známky
 

Průběžná x výsledná klasifikace (shoda)

 

Průběžná klasifikace - přístup pro rodiče ve webové aplikaci

Upřesnění přístupu k údajům v modulu Informace pro rodiče (web)

 

Porovnání aktuálních dat se zálohou

V utilitě jsou zjištěny odlišnosti aktuálních a záložních dat žáků. Tato mohou být umístěna v určitém adresáři nebo v ZIP archivu. V dialogu kontroly lze volit,  které údaje budou porovnávány (osobní údaje žáků, klasifikační údaje, ...). Tuto utilitu můžeme využít například vždy před provedením archivace dat k tomu, abychom zjistili, k jakým změnám došlo od poslední archivace a zda jsou tyto změny korektní. Odhalíme tak omylem provedené změny či neoprávněné zásahy do dat. Rovněž lze takto odhalit narušení souborů z důvodu chování programu, operačního systému, sítě, narušení pevného disku atd.

Tabulky, které program hledá v záložních datech:
ZACI.* (osobní data žáků), ZACIZNM.* (pololetní klasifikace), ZACISUM.* (pololetní sumarizace žáků - historie žáků), TRIDY.* (číselník tříd), TRIDYSUM.* (pololetní sumarizace tříd - historie tříd), PRUB_ZNA.* (průběžná klasifikace), PRUB_HEA.* (hlavičky sloupců průběžné klasifikace), VYCH_OPA.* (výchovná opatření), HISTZAKU.* (historie pohybu žáků), ZACIOZ.* (opravné zkoušky), ZACISH.* (slovní hodnocení zapsaná ve Wordu), ZACIMATR.* (záložka Matrika, Specifické údaje).

Zaškrtneme-li v dialogu tlačítko Zpřístupnit tlačítko oprava aktuálních dat z kontrolních dat, bude možno provádět změny dat podobně jako v Podpora práce na více počítačích, Aktualizace dat vybraných tříd daty pořízenými jinde.

 

Popis legendy v zobrazení rozdílů dat:
« v aktuálních datech jiná hodnota než v záložních
+  v záložních datech odpovídající záznam neexistuje
x  v aktuálních datech odpovídající záznam neexistuje

 

Podrobná kontrola zapsaných známek

Podrobná kontrola zápisu absence, vydání vysvědčení

Podrobná kontrola průběžné klasifikace

V případě nutnosti můžeme zkontrolovat kým, kdy a z jakého modulu byla zapsána (případně změněna) pololetní a průběžná klasifikace, absence a datum vydání vysvědčení.

 

Viz také:

Archivace
Obecné pokyny pro vedení evidence