Podrobná kontrola zapsaných známek, zápisu absence, vydání vysvědčení, průběžné klasifikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Správce > Kontrolní utility v modulu Evidence >

Podrobná kontrola zapsaných známek, zápisu absence, vydání vysvědčení, průběžné klasifikace

Zapisované údaje o klasifikaci (průběžné i pololetní), celkové absenci a data vydání vysvědčení jsou ukládány do historie zápisu pro případnou pozdější kontrolu.

V hlavní nabídce zvolíme Správce, Kontrolní utility, Podrobná kontrola zapsaných známek (Podrobná kontrola zápisu absence, vydání vysvědčení nebo Podrobná kontrola průběžné klasifikace).

Nastavíme filtr pro zobrazení - všichni žáci/konkrétní žák, všichni učitelé/konkrétní učitel, pololetí, uděleno od-do data. Dále si můžeme zvolit způsob řazení zobrazených údajů.  Požadované údaje zobrazíme (aktualizujeme) pomocí tlačítka ukázat.

V tabulce vidíme všechny zápisy a změny včetně původní a nové hodnoty, kdy a kdo zápis či změnu provedl a z jakého modulu - Evidence-Zápis známek, Třídní knihy, Webové aplikace.

Pomocí tlačítka můžeme zobrazené údaje vyexportovat do Excelu.