Správce

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Správce

 

Archivace

 

Ošetření a náprava dat

 

 

Parametry ošetření dat v Evidenci

 

Podpora práce na více počítačích

 

Kontrolní utility v modulu Evidence

 

 

Podrobná kontrola zapsaných známek; zápisu absence, vydání vysvědčení; průběžné klasifikace

 

Import z DBF, XLS, CSV souboru

 

!Fyzické rušení

 

Změna struktury

 

Modifikace souboru SETUP

 

Modifikace INI souborů

 

 

základní definice PUBLIC.INI

 

 

Soubor BAKALARI.INI

 

 

Soubor ZACI.INI (UCITELE.INI)

 

Tvorba obrazovek

 

 

 

 

Palety známek

 

 

Stupně hodnocení prospěchu

 

 

Druhy hodnocení prospěchu

 

 

Známkové palety - základní

 

 

Dodatkové známky

 

 

Typy známek pro průběžnou klasifikaci

 

 

Dodatkové známky průběžné klasifikace

 

!Smazání klasifikace

 

!Generování známek (z průb. klas., chování, uvolnění,...)

 

Generování opravných zkoušek

 

Generování souborů pro grafické zpracování

 

 

 

 

Správa uživatelů WEB aplikace

 

 

Definice přístupu zaměstnanců

 

 

Definice přístupu rodičů, dohledů a žáků

 

 

Rozdělit účty