Rozdělit účty

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Správce > Správa uživatelů > Definice přístupu rodičů, dohledů a žáků >

Rozdělit účty

Pro zákonné zástupce můžeme vygenerovat i více plnohodnotných účtů.

V hlavní nabídce zvolíme Správce, Správa uživatelů WEB aplikace, Definice přístupu rodičů k WEBu.

Vybereme účet, který chceme rozdělit. Ve spodní části okna zvolíme tlačítko pro rozdělení účtů .

Zobrazí se nám rodiče, kteří jsou u tohoto žáka zadaní na Kartě žáka, záložka Rodiče.

Po potvrzení jsou vygenerovány samostatné účty pro každého z nich.

 

Oba účty jsou plnohodnotné.

 

Ve Webové aplikaci rodič uvidí své jméno v pravém horním rohu.

 

Zprávy Komens zaslané pro rodiče uvidí všechny rozdělené účty.

V nabídce Osobní údaje, Přehled osobních údajů rodič uvidí pouze údaje žáka a údaje o své osobě.

 

Pokud některý z rozdělených účtů zašle zprávu Komens, v odeslané poště ji uvidí i druhý účet.

Příjemce zprávy uvidí, který rodič zprávu zaslal.