Kalendář prací

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Kalendář prací

srpen - září

1. Po provedení opravných zkoušek zapíšeme známky, vyhodnotíme u  příslušných tříd prospěch, vypíšeme klasifikační přehledy a vysvědčení. Bude-li někdo konat opravnou maturitu až na podzim, vyřadíme jej normálně do absolventů, známky zapíšeme po zkoušce již v režimu absolventů.

2. U žáků, kteří budou opakovat ročník, změníme třídu.

3. U žáků, kteří přecházejí ze třídy do třídy rovněž pouze editujeme položku třída.

4. Provedeme ve Společném prostředí přechod na nový školní rok. Přitom archivujeme data absolventů - automaticky do adresáře ABSOLV\ABSyyyy.

5. Nemáme-li data žáků prvních ročníků importovaná z přijímacích zkoušek (zápisu do 1.ročníku), provedeme v modulu Přijímací zkoušky (resp. Zápis do 1. ročníku) export přijatých žáků do Evidence. Neprovádíme-li přijímací zkoušky (resp. zápis do 1. třídy ZŠ) v  projektu BAKALÁŘI, zapíšeme první ročníky přímo v Evidenci.

6. V nabídce Sestavy - reports, přehledy tříd a oborů realizujeme kontrolní sestavy - počty a obsazení žáků ve třídách. Necháme zkontrolovat třídními učiteli.

7. U žáků prvních ročníků vypíšeme kontrolní kartu s  osobními údaji, rozdáme žákům (Sestavy - Kontrolní výpisy - Kontrola osobních dat). Žáci odevzdají zkontrolované a případně upravené s podpisem rodičů. Z karet aktualizujeme data v Evidenci.

8. Provedeme kompletní archivaci - začátek školního roku.

9. Zajistíme aktualizaci předmětů u žáků. Buď automatickým převodem z  úvazků v modulu Společné prostředí (nabídka Správce) nebo prostou aktualizací v modulu Evidence (nabídka Data - Aktualizace předmětů). Provedeme kontrolu aktualizace v nabídce Správce.

říjen, listopad, prosinec

1. Na rodičovské sdružení vypíšeme sestavu Arch s předměty žáků (Sestavy - Přehledy prospěchu). Učitelé do tohoto archu vyplní známky a tím zkontrolují správnost aktualizace. Případné nedostatky odstraníme. Nebudeme-li archy využívat pro rodičovské sdružení, zkontrolují zapsané předměty třídní či přímo žáci.

2. Provedeme archivaci s aktualizovanými předměty.

leden

1. V modulu Společné prostředí (nabídka Správce, Nový školní rok) provedeme uzávěrku před klasifikací. Do historie bude zaznamenán současný stav třídních učitelů a příslušnost žáků k třídám.

2. Zapíšeme cvičně u alespoň jednoho žáka známky a zameškané hodiny, lépe u celé třídy . Je to otázka pěti minut. Vyhodnotíme prospěch a vypíšeme přehled klasifikace po žácích a za třídu.

3. Doladíme blanket vysvědčení a vypíšeme cvičně na papír alespoň jedno vysvědčení. Cílem je prověřit správnost blanketu, volíme tedy spíše žáka, který má zapsány nějaké volitelné a nepovinné předměty.

4. Určíme termín pro zápis známek. Dle podmínek školy zpřístupníme počítače pro zápis. V průběhu zápisu známek každodenně archivujeme data..

5. Po uplynutí termínu pro zápis známek zablokujeme zápis (Parametry systému) a provedeme kontrolu zápisu známek v nabídce Správce.Vyhodnotíme prospěch.

6. Před klasifikační poradou vypíšeme veškeré přehledy prospěchu. Samozřejmě dle potřeb školy.

7. Jsme-li zastánci grafických srovnání, vygenerujeme v modulu Grafické zpracování klasifikace grafy. Ty můžeme prezentovat buď vytištěné nebo přímo na monitoru počítače jako tzv. SlideShow.

8. Vytiskneme vysvědčení.

únor

1. Provedeme kompletní archivaci.

březen, duben

1. Třídní učitelé aktualizují u žáků maturitní předměty. Vypíší  archy s předměty a provedou důslednou kontrolu.

2. Připravujeme přijímací zkoušky. Dobře rozmyslíme, které údaje budou hrát roli při přijímání, pak v modulu BAKALÁŘ založíme soubor typu přijímacích zkoušek.  Máme-li přijímací zkoušky připravené z loňského roku a nebudeme systém měnit,  tato práce samozřejmě odpadne.

květen

1. Vyhodnotíme přijímací zkoušky.

červen

1. Co se týká klasifikace, provedeme tytéž kroky jako v lednu.

V modulu Společné prostředí (nabídka Správce, Nový školní rok) provedeme uzávěrku před klasifikací. Do historie bude zaznamenán současný stav třídních učitelů a příslušnost žáků k třídám. Pak můžeme změnit u tříd třídního učitele, při tisku vysvědčení a dalších sestav v Evidenci bude vystupovat třídní učitel správně dle historie.

2. V Parametrech tvorby úvazků v modulu Společné prostředí založíme nové úvazky již pro příští školní rok (alternativně v nabídce Správce, Nový školní rok, Založit úvazky na nový školní rok). Do číselníku tříd zapíšeme nové první ročníky (pro příští rok). Dle okolností i subjektivního pohledu na věc můžeme již před zápisem úvazků připojit žáky přijaté - v modulu Bakalář - Přijímací zkoušky. Budeme moci definovat skupiny již výčtem (samozřejmě, je-li již např. jasné, na který jazyk bude kdo chodit).

3. V modulu Společné prostředí připravíme úvazky. Jsme připraveni na tvorbu rozvrhu hodin.

4. Poslední den pobytu na škole před prázdninami provedeme archivaci, diskety či jiné médium uložíme na bezpečné místo, např. do trezoru.
Dále v modulu Společné prostředí (nabídka Správce, Nový školní rok) provedeme Archivaci závěru školního roku.